Netopýři na výletě

Úvod

Viděli jste někdy netopýra? Že ne?!  Pokud v létě chodíte po večerních procházkách, ať už po sídlišti, kolem vody, nebo v parku či lese, na netopýry narazíte všude. Jsou to naši milí sousedé, kteří snižují počty můr, komárů a dalších zástupců hmyzí říše, které většina z nás nemá příliš v lásce. Mnozí z vás mají netopýry jen kousek od sebe, třeba s vámi bydlí v paneláku letní kolonie samiček s mláďaty, nebo jen samotářský samec. Jestli se chcete o netopýrech dozvědět něco víc, mrkněte na netopýry, nebo přijďte na nějakou (nejenom námi pořádanou) akci. Jsou to fascinující zvířata, která můžete pozorovat, a my vám rádi prozradíme, jak na to!

Na co to celé je?

Jak jste si již přečetli, netopýři jsou všude kolem nás, ale naší pozornosti stále unikají. Ze všech savců žijících v České republice jsou rozhodně nejméně známí a pozorovaní veřejností. Amatérští ornitologové poznávají líbezné zpěvy ptáků, kteří skotačí v keřích, či urputně brání svá teritoria nebo se kochají pohledem na sluncem ozářené ptačí peří.  Zkušení rybáři zase zasednou k prutu u líně tekoucí říčky a při troše trpělivosti (a správné návnadě) se dočkají úlovku, který může skončit jako chutná večeře. Netopýři jsou však noční živočichové, co nevisí v keři u cesty a lovit je nemůžeme už vůbec…

Představte si dlouhé letní večery, rozvláčné západy slunce, hmyz třepotající se nad vodní hladinou. To je ideální doba, pro pozorování netopýrů. Jejich život je fascinující, skrývá řadu nečekaných příběhů a, světe div se, některým z nás připadají roztomilí. Vždyť jsou to jediní savci se schopností aktivního letu, v létě za jedinou noc sežerou tolik potravy, co sami váží, zatímco v zimě půl roku prospí v jeskyni a nadechnou se jen 4krát za minutu. Dnes již víme, že má smysl studovat jejich chování, neboť mají stále mnohá tajemství, které by lidstvo mohlo využít ve svůj prospěch. Do doby, než nám svá tajemství odhalí, budeme netopýry chránit, jsou to totiž jediní predátoři nočního hmyzu, což je činí nepostradatelnými pomocníky při vyvažování křehké rovnováhy ekosystému.

Takže vydáme se spolu v letních večerech za netopýry?

Netopýři

Představíme Vám čtyři druhy netopýrů, se kterými se můžete setkat nejčastěji, jsou jimi netopýr rezavý (Nyctalus noctula), netopýr večerní (Eptesicus serotinus), netopýr hvízdavý (Pippistrellus pippistrellus) a netopýr nejmenší (Pippistrelus pygmaeus).

Netopýr rezavý

(Nyctalus noctula)

Netopýr rezavý je jedním z největších netopýrů, které u nás můžeme potkat. Ukrývají se v dutinách starých stromů v lesích a parcích, upřednostňují letité duby, které mají dutinu 5-7 metrů nad zemí, nejlépe, nachází-li se na hrázi rybníka. V posledních letech se netopýři rezaví naučili využívat panelová sídliště, kvůli úbytku přirozených stanovišť. Zde netopýři rezaví vyhledávají různé úkryty ve větracích šachtách, pod zateplením, v místech, kde chybí dilatační spára a mohou se tak dostat do prostor pod panelovými deskami. Netopýři rezaví jsou jedni z mála, které můžeme zaslechnout i lidským sluchem, ozývají se čilým vrzáním.

Samice se sdružují do letních kolonií o 20-100 jedincích, mláďata se rodí od poloviny června do začátku letních prázdnin.

 

Netopýr večerní

(Eptesicus serotinus)

Pojmenování netopýra večerního je odvozeno od brzkého, tzn. časně večerního načasování výletu.

Netopýr večerní patří mezi větší druhy netopýrů. Délka těla se pohybuje od 63 do 80 mm, délka předloktí 46-59 mm a hmotnost 14-30 g. Tento druh využívá všech tří strategií lovu u insektivorních netopýrů: vychytávání vzdušného planktonu (aerial hawking), krátké výlety (short flights) i sbírání potravy ze země.

Loví v okolí pouličních lamp, ale i v dalších segmentech urbanizované krajiny, jako jsou parky, zahrady, okraje lesů. Jako hlavní zdroj potravy jsou udávány skupiny: brouci (Coleoptera), motýli (Lepidoptera), dvoukřídlí (Diptera), chrostíci (Trichoptera), polokřídlí (Hemiptera), blanokřídlí (Hymenoptera), takže dieta netopýrů večerních je proměnlivá v rámci sezóny.

Netopýři večerní jsou štěrbinoví netopýři, v městském prostředí vyhledávají prostory půd nebo štěrbiny na panelových domech (větrání, budky instalované do omítky u rekonstruovaných domů, místo dilatačních spár u nezrekonstruovaných). Patří mezi nejpočetnější druhy v urbánních ekosystémech.

Netopýr hvízdavý

(Pipistrellus pipistrellus)

Oproti netopýru rezavému je netopýr hvízdavý, který je často zaměňován s netopýrem nejmenším, jedním ze skutečně nejmenších netopýrů vyskytujících se na území ČR. Netopýr hvízdavý je společenský druh, samice tvoří letní kolonie čítající až 500 dospělých samic. Vezmeme-li v potaz, že každá samice může mít až dvě mláďata, může se takováto kolonie na konci letní sezony rozrůst až do počtu 1000 jedinců, což je úctyhodný počet.

V přírodních stanovištích upřednostňuje smíšené a listnaté nížinné lesy s dostatečně rozrůzněnou krajinou, ideálně i v blízkosti vodní plochy, nicméně s rozvojem stavebnictví a postupným přivykáním volně žijících živočichů na rozsáhlá lidská sídla neodolal ani tento druh netopýra a začal mít v oblibě nejen na panelová sídliště, ale využívá lidské stavby i v lesích – seníky, krovy lesních samot, chalup a hájenek.

Netopýr nejmenší

(Pipistrellus pygmaeus)

Prakticky dvojník, okem laika téměř nerozeznatelný, takový je netopýr nejmenší, pokud se jej budeme snažit přirovnat k výše zmíněnému netopýru hvízdavému. Preferuje nížiny výrazněji než netopýr hvízdavý, může se ale objevit i v podhůří. Je silně vázaný na parkovou krajinu s četným zastoupením vodních prvků, případně lužní lesy. A nyní pozor, dámy a pánové, teď si netopýr nejmenší získá vaše srdce! Jednou z hlavních složek jeho potravy jsou komáři! Zbavuje nás ale také muchniček, jejichž štípnutí může být o dost nepříjemnější než to komáří. No nejsou to sympaťáci? Jejich paleta potravy je samozřejmě pestřejší, např. jepice, zlatoočka a další.

Pokud chcete nahlédnout do zákoutí netopýřího života, pusťte se s námi do výzkumu těchto fascinujících a opomíjených živočichů! Můžete nám pomoci sledovat tzv. výletovou aktivitu netopýrů. Místo počítání oveček před spaním, stačí pozorovat tmavé siluety netopýrů vylétajících z úkrytu.

Manuál pozorovatele

Chcete-li být amatérskými etology či chiropterology, bude se vám hodit následujících pár tipů 

Zapisujte si důležité údaje z protokolu na papír (protokol ke stažení zde). Telefon využijte na jednoduchý zápis výletové aktivity. Stáhněte si některý z mnoha programů stopek (ideální rozhraní má Hybrid Stopwatch (k dispozici zde). Konkrétní postup naleznete na obrázcích níže.

Nevyrážejte na pozorování při špatném počasí! Silný vítr a/nebo déšť může celou kolonii přesvědčit o tom, že hrozí příliš velké riziko neúspěchu v lovu, neboť hmyz, který netopýři loví, v dešti nelétá.

Většina druhů netopýrů vylétá až po západu slunce. Vždy je nutné zjistit čas Západu slunce na konkrétní lokalitě a dostavit se na místo cca půl hodiny předem. Pokud je oblačno, netopýři vylétávají dříve než normálně. Ve druhé polovině léta mají kojící samičky vysoké energetické náklady, proto mohou vyletovat i před západem slunce!

Návod k pozorování

K tomu, abyste ušetřili čas sobě i nám, prosím, použijte k zápisu času výletu jednotlivých netopýrů jakékoliv stopky, které umožňují odeslat výsledek na email ve formě textového souboru či ASCI kódu (viz obrázky). Každý výlet jednoho netopýra označte jako “Kolo”, následně uložte a podle popisu odešlete na uvedený email.

FAQ – nejčastější dotazy

Predátory netopýrů v městském prostředí jsou především v noci lovící sovy. Nejohroženější jsou netopýři právě při výletu z úkrytu za soumraku, kdy je může ulovit také poštolka nebo kavka.  Velmi často se pak netopýři stávají obětí kočky, případně kuny.

Ve vzduchu mimo kořist netopýrů – létající hmyz – a netopýry samotné, můžete spatřit i ptáky, kteří se vracejí za soumraku do hnízd. Mezi ně patří především vlaštovky, jiřičky a rorýsi.

Těžko říct, jestli poznat, ale zkusit to určitě můžete. Dle siluety a velikosti můžeme odtušit alespoň rodovou příslušnost. Rod Pipistrellus připomíná velikostí i způsobem třepotavého letu velkého motýla se širokými křídly. Rod Nyctalus je oproti tomu dvakrát tak velký, má úzká dlouhá křídla a létá přímočaře v otevřeném prostoru.

Za příznivých povětrnostních podmínek, kterými je bezvětří nebo slabý vítr a obloha jasná případně polojasná, vylétají jednotlivé druhy netopýrů v prostředí lidských sídel v následovné časy (uváděno v minutách po západu slunce) a v následujících obdobích.

Druh netopýraČas výletu prvního jedince (zaokrouhleno)Poporodní období
netopýr rezavý8 minod konce června
netopýr večerní25 minod poloviny června
netopýr hvízdavý21 minod června
netopýr nejmenší21 min od června

Vždy je však lepší, dostavit se na lokalitu s předstihem, cca 30 minut před západem slunce.

Protokol o pozorování výletové aktivity netopýrů

Máte pouze pozorování bez záznamu? I tak nám můžete pomoci!
Zadávací formulář viz dokument zvlášť  („Pozorovatelský protokol.pdf”)
Základní informace


Informace o místě sledováníVýskyt predátorů Dravci:Sovy:Výskyt konkurentů
Jiřičky:
Vlaštovky:
Rorýsi:


Vybrat zvukový soubor