Vyplnit protokol o pozorování

Úvod

Viděli jste někdy netopýra? Že ne?! No to nám snad musíte lhát, pokud v létě chodíte po večerních procházkách, ať už po sídlišti, kolem vody, nebo v parku či lese, na netopýry narazíte všude. Jsou to naši milí sousedé, kteří snižují počty můr, komárů a dalších zástupců hmyzí říše, které mnozí z nás nemají příliš v lásce. Mnozí z vás mají netopýry jen kousek od sebe, třeba s vámi bydlí v paneláku letní kolonie matek s mláďaty, nebo jen samotářský samec. Jestli se chcete o netopýrech dozvědět něco víc, mrkněte na netopýry, nebo přijďte na nějakou (nejenom námi pořádanou) akci. Jsou to fascinující zvířata a i vy je můžete pozorovat a my vám rádi prozradíme, jak na to!

Na co to celé je?

Jak jste si již přečetli, netopýři jsou všude kolem nás, ale naší pozornosti stále unikají. V rámci v Česku žijících savců jsou rozhodně nejméně známí a pozorovaní veřejnosti. Neslyšíme žádné líbezné zpěvy tak jako u ptáků, za čerstvého jarního slunce je nevidíme všude v keřích obraňovat svá teritoria. Neznáme je kolikrát ani pohledově, netopýr málokdy, spíše nikdy, nevisí v keři u cesty a nemůžeme se na něj běžně podívat. Takto to vnímají „denní romantikové“.

Já sám patřím do jiné skupiny. Užívám si dlouhé letní večery, roztahané západy slunce, hmyz třepotající se nad vodní hladinou. Ideální pro pozorování netopýrů, ale hanba mně, neboť já sám jsem krásu těchto zvířat objevil až dlouhou dobu po mém nástupu na vysokou školu. O to víc jsem jejich životem fascinovaný, skrývá řadu nečekaných příběhů a, světe div se, netopýři nám připravují další a další tajemství. Proto má smysl je studovat, neboť o nich stále nevíme vše. Smysl jejich ochrany však nespočívá v jejich lyrické kráse, ale ve vyváženosti ekosystému, ve kterém fungují, který už tak zažívá značné výchylky, ať už kvůli invazním druhům nebo vyhynutí či přemnožení některých druhů či částí ekosystému.

Takže vydáme se spolu v letních večerech za netopýry?

Etologie

Etologie je vědní obor v rámci biologie, který se věnuje chování zvířat, pomohla lidem pochopit, že zvířata nejsou složité věci, ale živé bytosti, které přemýšlí tak, jako my, lidé. Mezi ústřední postavy světové etologie patří za všechny Jane Goodallová, která studuje dlouhá desetiletí chování šimpanzů anebo Konrád Lorenz, zakladatel tohoto krásného vědního oboru. Mezi studenty Konráda Lorenze patřil i přední český etolog a člověk, jehož odkaz se snažíme uvádět v život a popularizovat biologii: Zdeněk Veselovský, dlouholetý ředitel pražské zoo.

Ke studiu etologie doporučujeme vynikající knihu od Zděňka Veselovského – Etologie: Biologie chování zvířat (Nakladatelství Academia).

Vrátíme-li se k dílu Konráda Lorenze, nejenom zakladatele etologie, ale i výborného psychologa a fyziologa, musíme zmínit jeho vědeckou publikaci „Osm smrtelných hříchů civilizace“, posuďte sami, zda-li měl, byť již v roce 1973, pravdu. Jakých osm hříchů podle K. Lorenze tedy činíme?

  1. Přelidnění Země
  2. Ničení životního prostředí
  3. Závod člověka se sebou samým
  4. Ztráta schopnosti prožívat city
  5. Genetický úpadek
  6. Rozchod s tradicí
  7. Rostoucí poddajnost lidstva k doktrinám
  8. Zbrojení atomovými zbraněmi

Netopýři

Představíme Vám čtyři druhy netopýrů, se kterými se setkáte zdaleka nejčastěji, jsou jimi netopýr rezavý (Nyctalus noctula), netopýr večerní (Eptesicus serotinus), netopýr hvízdavý (Pippistrellus pippistrellus) a netopýr nejmenší (Pippistrelus pygmaeus).

Netopýr rezavý

(Nyctalus noctula)

Netopýr rezavý

Je jedním z největších netopýrů, které u nás můžeme potkat. Netopýry rezavé můžeme nalézt v dutinách starých stromů v lesích a parcích, výrazně upřednostňují letité duby, které mají dutinu do 20 metrů nad zemí, nejlépe, nachází-li se na hrázi rybníka. Oproti takto krásným lokalitám se nachází nepříliš esteticky vzhlížející prostředí panelových sídlišť. Zde netopýři rezaví vyhledávají různé úkryty, ve větracích šachtách, pod zateplením, v místech, kde chybí dilatační spára a mohou se tak dostat do prostor pod panelovými deskami. Netopýři rezaví jsou jedni z mála, které můžeme zaslechnout i běžným lidským sluchem, ozývají se vrzáním. Ostatní můžete samozřejmě zaslechnout také, ale potřebujete „překladač“ – echolokátor, který je citlivý na dané frekvence a dokáže je převést do pro nás slyšitelných poloh. 

Byť jsme zde nekriticky obhajovali netopýry, musíme uznat, že ač tento druh vzhledově vypadá velmi sympaticky, s obličejem vypadajícím skoro jako zmenšená tlama stafordšírského teriéra, nemusí být pouze krásným chlupatým zvířátkem. Výskyt těchto tvorů může provázet nepříjemný zápach.

Samice se sdružují do letních kolonií o 20-100 jedincích, mláďata se rodí od poloviny června do začátku letních prázdnin.

Netopýr večerní

(Eptesicus serotinus)

Netopýr večerní

Netopýr večerní patří mezi větší druhy netopýrů. Délka těla se pohybuje od 63 do 80 mm, délka předloktí 46-59 mm a hmotnost 14-30 g. Jeho pojmenování je odvozeno od brzkého, tzn. časně večerního načasování výletu. CATTO et al. 1994 uvádí průměrný výlet prvního jedince 14 minut po západu slunce. Samice opouští mláďata a vydávají se na lov. Tento druh využívá všech tří strategií lovu u insektivorních netopýrů: vychytávání vzdušného planktonu (aerial hawking), krátké výlety (short flights) i sbírání potravy ze země, především rod Aphodus sp.

Lov probíhá v okolí pouličních lamp, ale i v dalších segmentech urbanizované krajiny, jako jsou parky, zahrady, lesní okraje Jako hlavní zdroj potravy jsou udávány skupiny: brouci (Coleoptera), motýli (Lepidoptera), dvoukřídlé (Diptera), chrostíky (Trichoptera), polokřídlí (Hemiptera), blanokřídlí (Hymenoptera) s doplněním, že dieta netopýrů večerních je proměnná v rámci sezóny.

Netopýři večerní jsou štěrbinoví netopýři, v městském prostředí vyhledávají prostory půd nebo štěrbiny na panelových domech (větrání, budky instalované do omítky u rekonstruovaných domů, místo dilatačních spár u nezrekonstruovaných). Patří mezi nejpočetnější druhy v urbánních ekosystémech.

Netopýr hvízdavý

(Pipistrellus pipistrellus)

Netopýr hvízdavý

Oproti netopýru rezavému je netopýr hvízdavý, který je často zaměňován s netopýrem nejmenším, jedním ze skutečně nejmenších netopýrů vyskytujících se na území ČR. Netopýr hvízdavý je společenský druh, samice tvoří letní kolonie v průměru o počtu 20 až třiceti samic, nicméně potvrzená pozorování hovoří o koloniích čítajících až 500 dospělých samic. Vezmeme-li v potaz, že ne každá netopýří samice ne každou sezonu rodí, ale na druhou stranu mohou mít až dvě mláďata, může se takováto kolonie na konci letní sezony rozrůst až do počtu 1000 jedinců, což je úctyhodný počet.

V přírodních stanovištích upřednostňuje smíšené a listnaté nížinné lesy s dostatečně rozrůzněnou krajinou, ideálně i v blízkosti vodní plochy, nicméně s rozvojem stavebnictví a postupným přivykáním volně žijících živočichů na rozsáhlá lidská sídla neodolal ani tento druh netopýra a začal mít v oblibě nejen na panelová sídliště, ale využívá lidské stavby i v lesích – seníky, krovy lesních samot a hájenek a podobně.

Netopýr nejmenší

(Pipistrellus pygmaeus)

Prakticky dvojník, okem laika téměř nerozeznatelný, takový je netopýr nejmenší, pokud se jej budeme snažit přirovnat k výše zmíněnému netopýru hvízdavému. Preferuje nížiny výrazněji, než netopýr hvízdavý, může se ale objevit i v podhůří. Je silně vázaný na parkovou krajinu s výrazným zastoupením vodních prvků, případně lužní lesy. A nyní pozor, dámy a pánové, teď si netopýr nejmenší získá vaše srdce! Jednou z hlavních složek jeho potravy jsou komáři! Zbavuje nás ale také muchniček, jejichž štípnutí může být o dost nepříjemnější, než to komáří. No nejsou to sympaťáci? Jejich paleta potravy je samozřejmě pestřejší, např. jepice, zlatoočka a další.

Upozornění!!!

Viděli jste někdy netopýra? Že ne?! No to nám snad musíte lhát, pokud v létě chodíte po večerních procházkách, ať už po sídlišti, kolem vody, nebo v parku či lese, na netopýry narazíte všude. Jsou to naši milí sousedé, kteří snižují počty můr, komárů a dalších zástupců hmyzí říše, které mnozí z nás nemají příliš v lásce. Mnozí z vás mají netopýry jen kousek od sebe, třeba s vámi bydlí v paneláku letní kolonie matek s mláďaty, nebo jen samotářský samec. Jestli se chcete o netopýrech dozvědět něco víc, mrkněte na netopýry, nebo přijďte na nějakou (nejenom námi pořádanou) akci. Jsou to fascinující zvířata a i vy je můžete pozorovat a my vám rádi prozradíme, jak na to!

Uvědomme si zásadní věc, umístíme-li zpětnou síťku přes otvor, který je vstupem do letní kolonie, samice se nemohou vrátit a mláďata umírají!

Pozorujte s námi!

Pokud jste stejně nadšení do netopýrů jako my, pusťte se s námi do výzkumu těchto fascinujících a opomíjených živočichů! Možností je více, pro tyto stránky stěžejní je sledování takzvané výletové aktivity netopýrů. Pro vás i pro nás nejsnazší je pozorování tohoto chování v městském prostředí, kde můžeme z často světle zbarvených nejenom panelových domů oproti nebi, které je na poslední chvíli v daný den světle zbarvené, pozorovat tmavá těla netopýrů.

Manuál pozorovatele

Chcete-li být amatérskými etology či chiropterology, bude se vám hodit následujících pár tipů. Když si je pozorně přečtete, možná tím zamezíte i některým pozorováním, na která můžete přijet neúmyslně přijet pozdě nebo třeba úplně zbytečně. I když… pokaždé, když se vyjde z bytu či domu ven, je to jen dobře, takže až tak zbytečné by to pozorování nebylo. A zvlášť, pokud celé tyto stránky jsou zaměřené na výlet netopýrů z úkrytu, tak vy vyrazte ven taky!

1

Zapisujte si důležité údaje z protokolu na papír (protokol ke stažení zde). Telefon využijte na jednoduchý zápis výletové aktivity. Stáhněte si některý z mnoha programů stopek (ideální rozhraní má Hybrid Stopwatch (k dispozici zde). Konkrétní postup naleznete na obrázcích níže.

2

Nevyrážejte na pozorování zbytečně! Špatné počasí (tím je myšlen silný vítr a/nebo déšť) může celou kolonii přesvědčit o tom, že by jim hrozilo příliš velké riziko neúspěchu v lovu, neboť hmyz, který netopýři loví, v dešti nelétá.

3

Pokud je oblačno, netopýři většinou vylétnou dříve, než normálně. Vždy vztahujeme načasování výletu k času západu slunce. Jen velmi zřídkakdy a jen při velmi zatažené obloze vyletují časně vyletující druhy netopýrů před západem slunce. V naprosté většině případů vyletují až po západu slunce.

Návod k pozorování

K tomu, abyste ušetřili čas sobě i nám, prosím, použijte k zápisu času výletu jednotlivých netopýrů Jakékoliv stopky, které umožňují odeslat výsledek na email ve formě textového souboru či ASCI kódu (viz obrázky). Každý výlet jednoho netopýra označte jako "Kolo", následně uložte a podle popisu odešlete na uvedený email.FAQ – často pokládané dotazy

„Jak poznám a kdo jsou predátoři netopýrů?“ aneb Krvelační ptáci měst

Predátory netopýrů v městském prostředí jsou především poštolky, v literatuře můžeme najít případ i kočky, která ulovila netopýra, ale to nebude případ nejčastější. Netopýra mohou lovit poštolky nebo kavky, v prostředí více vesnickém třeba i sova pálená.

Koho ještě můžete spatřit ve vzduchu?

Ve vzduchu mimo kořist netopýrů – létající hmyz - a netopýry samotné, můžete spatřit i ptáky, kteří netopýrům konkurují. Mezi ně patří především vlaštovky, jiřičky a rorýsi.

Můžu poznat netopýra i sám?

Těžko říct, jestli poznat, ale zkusit to určitě můžete. Dle siluety a velikosti můžeme odtušit alespoň rodovou příslušnost.

Kdy je nejlepší „jít na netopýry"?

Mnoho a mnoho lidí v našem krásném kraji (tím je myšlena celá střední Evropa, nebo prostě, jak se komu jen zlíbí, co je pro něj jeho krásný kraj) rybaří. Pokud mluvíme o České republice, tak mají rybáři dokonce spolky. A slovní spojení „jít na ryby“ je již zlidovělé. Tak proč bychom my (a i vy?) „chodit na netopýry“? Mnoho rybářů chytá jen pro klid u vody a ze sportu, samozřejmě že sem tam nějakou rybu i sní, ale neznamená to pro ně to hlavní. My netopýry lovit ani jíst nebudeme, ale pozorovat a užívat si osobitou atmosféru letních biologických večerů zcela jistě a po právu můžeme. 

Dle dosavadních poznatků a příznivých povětrnostních podmínek, kterými je bezvětří nebo slabý vítr a obloha jasná případně polojasná, vylétají jednotlivé druhy netopýrů v prostředí lidských sídel v následovné časy (uváděno v minutách po západu slunce) a v následujících obdobích.

Druh netopýra Čas výletu prvního jedince (zaokrouhleno) Poporodní období
netopýr rezavý 8 min od konce června
netopýr večerní 25 min od poloviny června
netopýr hvízdavý 21 min od června
netopýr nejmenší 21 min od června

Můžeme-li předpokládat, že netopýři respektují podobné ekologické modely napříč celou skupinou, můžeme usuzovat, že po vzoru netopýra vodního (Myotis daubentonii) budou samičky z mateřské kolonie vyletovat v období březosti dříve proto, aby uspokojily potřeby rychle rostoucího plodu.

Protokol o pozorování výletové aktivity netopýrů

Máte pouze pozorování bez záznamu? I tak nám můžete pomoci!
Zadávací formulář viz dokument zvlášť („Pozorovatelský protokol.pdf“)

Základní informace

Počasí během pozorování

Rychlost větru během pozorování
Výskyt jiných druhů, predátorů, nebo konkurentů